Právní předpisy statutárního města Plzně

Skupina právních předpisů

Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň

Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
9/2018 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň 1.1.2019 Platná
7/2016 Vyhláška statutárního města Plzeň č. 7/2016 o stanovení školských obvodů MŠ zřizovaných statutárním městem Plzeň. 1.2.2017 Zrušená