Právní předpisy statutárního města Plzně

Skupina právních předpisů

Nařízení č. 7/2021, o zrušení některých předpisů města vydaných v přenesené působnosti

Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
7/2021 Nařízení č. 7/2021, o zrušení některých předpisů města vydaných v přenesené působnosti 1.1.2022 Platná