Právní předpisy statutárního města Plzně

Skupina právních předpisů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
1/2022 Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 1.5.2022 Platná