Právní předpisy statutárního města Plzně

Skupina právních předpisů

Nařízení statutárního města Plzně č. 3/2008, o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád)

Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
4/2019 Nařízení č. 4/2019 o změně nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád). 7.11.2019 Platná
10/2013 Nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) 19.12.2013 Platná od:19.12.2013