Právní předpisy statutárního města Plzně

Skupina právních předpisů

Nařízení statutárního města Plzně o vymezených úsecích silnic II., III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, pro správní obvod obce s rozšířenou působností Plzeň

Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
1/2004 Nařízení statutárního města Plzně č. 1/2004, o vymezených úsecích silnic II., III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, pro správní obvod obce s rozšířenou působností Plzeň 17.2.2004 Zrušená