Právní předpisy statutárního města Plzně

Skupina právních předpisů

Vyhláška statutárního města Plzně kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
8/2021 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2021, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění vyhlášky č. 3/2015, vyhlášky č. 2/2018 a vyhlášky č. 7/2019. 1.1.2022 Platná
7/2019 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 7/2019, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění vyhlášky č. 3/2015/, vyhlášky č. 2/2018 a vyhlášky č. 11/2018. 1.1.2020 Platná
11/2018 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 11/2018, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem, ve znění vyhlášky č. 3/2015 a vyhlášky č. 2/2018. 15.1.2019 Platná
2/2018 Vyhláška statutárního města Plzně č. 2/2018, kterou mění vyhláška č. 5/2014 a kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ve znění vyhlášky č. 3/2015 . 1.4.2018 Platná od:1.4.2018
do:14.1.2019
3/2015 Vyhláška statutárního města Plzně č. 3/2015 kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 1.9.2015 Platná od:1.9.2015
do:31.3.2018
5/2014 Vyhláška statutárního města Plzně č. 5 / 2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 1.9.2015 Platná