Právní předpisy statutárního města Plzně

Skupina právních předpisů

Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení školských obvodů

Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
9/2018 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň 1.1.2019 Platná
6/2014 Vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2014 o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2005, o stanovení školských obvodů . 1.10.2014 Zrušená od:1.10.2014
do:31.12.2018
5/2005 Vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2005, o stanovení školských obvodů 1.4.2005 Zrušená