Právní předpisy statutárního města Plzně

Skupina právních předpisů

Vyhláška města Plzně o mimořádných opatřeních proti rozšiřování karanténní choroby bakteriální spály růžokvětých

Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
48/1998 Vyhláška Rady města Plzně č. 48/1998, o mimořádných opatřeních proti rozšiřování karanténní choroby bakteriální spály růžokvětých. 4.6.1998 Zrušená