Právní předpisy statutárního města Plzně

Skupina právních předpisů

Vyhláška města Plzně o zřízení přírodní památky Kopeckého pramen.

Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
29/1997 Vyhláška Rady města Plzně č. 29/1997, o zřízení přírodní památky Kopeckého pramen. 22.7.1997 Platná