Právní předpisy statutárního města Plzně

Skupina právních předpisů

Vyhláška města Plzně o zřízení přírodní rezervace Kamenný rybník .

Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
31/1997 Vyhláška Rady města Plzně č. 31/1997, o zřízení přírodní rezervace Kamenný rybník 1.10.1997 Platná