Právní předpisy statutárního města Plzně

Skupina právních předpisů

Vyhláška města Plzně o zřízení přírodní rezervace “Zábělá”

Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
46/1998 Vyhláška Rady města Plzně č. 46/1998, o zřízení přírodní rezervace “Zábělá” . 20.6.1998 Platná