Právní předpisy statutárního města Plzně

Skupina právních předpisů

Vyhláška města Plzně o zřízení přírodní památky "DOUBÍ".

Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
49/1998 Vyhláška Rady města Plzně č. 49/1998, o zřízení přírodní památky "DOUBÍ". 1.7.1998 Platná