Právní předpisy statutárního města Plzně

Skupina právních předpisů

Vyhláška města Plzně o zřízení přírodní památky „Čertova kazatelna“ .

Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
50/1998 Vyhláška Rady města Plzně č. 50/1998, o zřízení přírodní památky „Čertova kazatelna“. 1.8.1998 Platná