Právní předpisy statutárního města Plzně

Skupina právních předpisů

Vyhláška o vymezení veřejných prostranství kde se zakazuje žebrání.

Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
10/2015 Vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška 10/2006, o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje žebrání. 1.1.2016 Platná od:1.1.2016
10/2006 Vyhláška statutárního města Plzně č. 10/2006, o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje žebrání 1.8.2006 Platná