Právní předpisy statutárního města Plzně

Skupina právních předpisů

Vyhláška o osvobození nemovitostí dotčených živelní pohromou od daně z nemovitosti.

Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
4/2003 Vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2003, o osvobození nemovitostí dotčených živelní pohromou od daně z nemovitostí 31.3.2003 Platná