Právní předpisy statutárního města Plzně

Právní předpis č 358/1984

Vyhláška o opatřeních proti vzteklině

Číslo: 358/1984 Účinnost od 13.12.1984
Přijato dne: 13.12.1984 Platnost od 13.12.1984
Přijato: Usnesení 1984/0
Stav: Zrušená (xxxxx)
Související právní předpisy
Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
2/2005 Nařízení statutárního města Plzně č. 2/2005, kterým se ruší vyhláška Rady města Plzně č. 23/1993 o mimořádných veterinárních opatřeních a vyhláška Rady města Plzně č. 41/1994 o mimořádných opatřeních k ochraně chovu hospodářských zvířat před zavlečením velmi nebezpečných nákaz 1.2.2005 Platná
41/1994 Vyhláška Rady města Plzně o mimořádných opatřeních k ochraně chovů hospodářských zvířat před zavlečením velmi nebezpečných nákaz RA/41/94 ze dne 31.3.1994. 31.3.1994 Zrušená
23/1993 Vyhláška Rady města Plzně RA/23/93, o mimořádných veterinárních opatřeních 4.3.1993 Zrušená
358/1984 Vyhláška o opatřeních proti vzteklině 13.12.1984 Zrušená
!!! Tento výpis byl pořízen dne 26.3.2023 17:39:48 hod. prostřednictvím sítě internet a má pouze informativní hodnotu !!!