Domů
přihlásit

Právní předpisy statutárního města Plzně

Právní předpis č 2/2005

Nařízení statutárního města Plzně č. 2/2005, kterým se ruší vyhláška Rady města Plzně č. 23/1993 o mimořádných veterinárních opatřeních a vyhláška Rady města Plzně č. 41/1994 o mimořádných opatřeních k ochraně chovu hospodářských zvířat před zavlečením velmi nebezpečných nákaz

Číslo: 2/2005 Účinnost od 1.2.2005
Přijato dne: 16.12.2004 Platnost od 10.1.2005
Přijato: usnesením RMP Usnesení 2004/1496
Stav: Platná
Související právní předpisy
Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
2/2005 Nařízení statutárního města Plzně č. 2/2005, kterým se ruší vyhláška Rady města Plzně č. 23/1993 o mimořádných veterinárních opatřeních a vyhláška Rady města Plzně č. 41/1994 o mimořádných opatřeních k ochraně chovu hospodářských zvířat před zavlečením velmi nebezpečných nákaz 1.2.2005 Platná
41/1994 Vyhláška Rady města Plzně o mimořádných opatřeních k ochraně chovů hospodářských zvířat před zavlečením velmi nebezpečných nákaz RA/41/94 ze dne 31.3.1994. 31.3.1994 Zrušená
23/1993 Vyhláška Rady města Plzně RA/23/93, o mimořádných veterinárních opatřeních 4.3.1993 Zrušená
358/1984 Vyhláška o opatřeních proti vzteklině 13.12.1984 Zrušená
!!! Tento výpis byl pořízen dne 24.02.2021 19:19:17 hod. prostřednictvím sítě internet a má pouze informativní hodnotu !!!

Znění právního předpisu č.2/2005 ke stažení