Právní předpisy statutárního města Plzně

Právní předpis č 4/2014

Vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně (Vyhláška o poplatku za odpad).

Číslo: 4/2014 Účinnost od 1.9.2015
Přijato dne: 12.6.2014 Platnost od 30.6.2014
Přijato: usnesením ZMP Usnesení 2014/306
Stav: Zrušená (5/2021)
Související právní předpisy
Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
5/2021 Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1.1.2022 Platná od: 1.1.2022
1/2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně, a obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 10/2019, o místním poplatku z pobytu 27.4.2020 Zrušená od: 27.4.2020
do: 31.12.2021
6/2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně 1.1.2020 Zrušená od: 1.1.2020
do: 26.4.2020
3/2018 Vyhláška statutárního města Plzně č. 3/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2014, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2015, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně 1.6.2018 Zrušená od: 1.6.2018
do: 26.4.2020
2/2015 Vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzeň č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně. 1.9.2015 Zrušená od: 1.9.2015
do: 31.5.2018
4/2014 Vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně (Vyhláška o poplatku za odpad). 1.9.2015 Zrušená
!!! Tento výpis byl pořízen dne 26.3.2023 17:38:02 hod. prostřednictvím sítě internet a má pouze informativní hodnotu !!!

Znění právního předpisu č.4/2014 ke stažení