Právní předpisy statutárního města Plzně

Právní předpis č 2/2021

Nařízení č. 2/2021, o změně nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád)

Číslo: 2/2021 Účinnost od 8.4.2021
Přijato dne: 15.3.2021 Platnost od 24.3.2021
Přijato: usnesením RMP Usnesení 2021/212
Stav: Platná
Související právní předpisy
Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
6/2022 Nařízení č. 6/2022, o změně nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) 4.8.2022 Platná od: 4.8.2022
2/2021 Nařízení č. 2/2021, o změně nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) 8.4.2021 Platná od: 8.4.2021
do: 3.8.2022
4/2019 Nařízení č. 4/2019 o změně nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád). 7.11.2019 Platná od: 7.11.2019
do: 7.4.2021
8/2015 Nařízení statutárního města Plzně č. 8/2015 o změně nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) 29.12.2015 Platná od: 29.12.2015
do: 6.11.2019
10/2013 Nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) 19.12.2013 Platná od: 19.12.2013
do: 28.12.2015
3/2012 Nařízení statutárního města Plzeň č. 3/2012 o změně nařízení statutárního města Plzně č. 3/2008 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (parkovací řád) 1.6.2012 Zrušená
12/2010 Nařízení statutárního města Plzně č. 12/2010 o změně nařízení statutárního města Plzně č. 3/2008 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (parkovací řád) 1.1.2011 Zrušená od: 1.1.2011
do: 31.5.2012
11/2009 Nařízení statutárního města Plzně č. 11/2009 o změně Nařízení statutárního města Plzně č. 3/2008 o vymezení oblastní města, ve kterých lze místní komunikace užit za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) 1.2.2010 Zrušená
4/2008 Vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2008, kterou se ruší vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2000, o stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích na území města Plzně za cenu sjednanou podle cenových předpisů (Parkovací řád) 1.9.2008 Zrušená
3/2008 Nařízení statutárního města Plzně č. 3/2008, o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) 1.9.2008 Zrušená
5/2000 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 5/2000, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území města Plzně za cenu sjednanou podle cenových předpisů (Parkovací řád). 30.6.2000 Zrušená
5/1999 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 5/1999, o doplnění vyhlášky města Plzně č. 26/1997, ve znění vyhlášky města Plzně č. 53/1998, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území města Plzně za cenu sjednanou podle cenových předpisů (Parkovací řád) 30.9.1999 Zrušená
53/1998 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 53/1998, o doplnění vyhlášky města Plzně č. 26/1997 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území města Plzně za cenu sjednanou podle cenových předpisů (parkovací řád) 13.10.1998 Zrušená
26/1997 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 26/1997, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území města Plzně za cenu sjednanou podle cenových předpisů (Parkovací řád) . 26.6.1997 Zrušená
35/1994 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 35/l994, o organizaci parkování na území města Plzně (Parkovací řád) 10.3.1994 Zrušená
3/1991 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 3/91, o organizaci parkování na území města Plzně (parkovací řád) 15.5.1991 Zrušená
!!! Tento výpis byl pořízen dne 19.7.2024 23:08:36 hod. prostřednictvím sítě internet a má pouze informativní hodnotu !!!

Znění právního předpisu č.2/2021 ke stažení