Právní předpisy statutárního města Plzně

Právní předpis č 5/2004

Nařízení statutárního města Plzně č. 5/2004, o vymezených úsecích místních komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí, na území města Plzně

Číslo: 5/2004 Účinnost od 17.3.2004
Přijato dne: 5.2.2004 Platnost od 2.3.2004
Přijato: usnesením RMP Usnesení 2004/131
Stav: Zrušená (4/2013)
Související právní předpisy
Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
6/2015 Nařízení statutárního města Plzně č. 6/2015 o vymezených úsecích místních komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí na území města Plzně. 30.7.2015 Platná
4/2013 Nařízení statutárního města Plzně č. 4/2013 o vymezených úsecích místních komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí, na území města Plzně 27.7.2013 Zrušená
5/2004 Nařízení statutárního města Plzně č. 5/2004, o vymezených úsecích místních komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí, na území města Plzně 17.3.2004 Zrušená
38/1997 Vyhláška Rady města Plzně č. 38/1997, o vymezených úsecích místních komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí, na území města Plzně ve lhůtách stanovených vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 15.12.1997 Zrušená
!!! Tento výpis byl pořízen dne 26.3.2023 18:13:31 hod. prostřednictvím sítě internet a má pouze informativní hodnotu !!!

Znění právního předpisu č.5/2004 ke stažení