Právní předpisy statutárního města Plzně

Skupina právních předpisů

Nařízení statutárního města Plzně o vymezených úsecích místních komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí, na území města Plzně (údržba chodníků).

Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
6/2012 Nařízení statutárního města Plzně č. 6/2012 o změně nařízení statutárního města Plzně č. 8/2009 o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Plzni (Údržba chodníků) 1.9.2012 Platná od:1.9.2012
8/2009 Nařízení statutárního města Plzně č. 8 / 2009 o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Plzni (Údržba chodníků) 1.11.2009 Platná
41/1998 Vyhláška Rady města Plzně č. 41/1998, o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Plzni (Údržba chodníků) 1.4.1998 Zrušená