Právní předpisy statutárního města Plzně

Právní předpis č 5/2008

Vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2008, kterou se mění vyhláška č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně ve znění vyhlášky č. 9/2003 Číslo předpisu: 5/2008 Účinnost od: 1. 1. 2009

Číslo: 5/2008 Účinnost od 1.1.2009
Přijato dne: 12.11.2008 Platnost od 25.11.2008
Přijato: usnesením RMP Usnesení 2008/660
Stav: Zrušená
Související právní předpisy
Číslo Název Účinnost Stav Znění Úplné znění
1/2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně a o zrušení obecně závazných vyhlášek č. 9/2003, 5/2008 a 1/2016. 7.6.2019 Platná
1/2016 Vyhláška statutárního města Plzně č. 1/2016, kterou se mění vyhláška č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně, ve znění vyhlášek č. 9/2003 a č. 5/2008. 7.5.2016 Zrušená od: 7.5.2016
do: 6.6.2019
5/2008 Vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2008, kterou se mění vyhláška č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně ve znění vyhlášky č. 9/2003 Číslo předpisu: 5/2008 Účinnost od: 1. 1. 2009 1.1.2009 Zrušená od: 1.1.2009
do: 6.5.2016
9/2003 Vyhláška statutárního města Plzně č. 9/2003, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/2002, k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně 13.11.2003 Zrušená
13/2002 Vyhláška statutárního města Plzně č. 13/2002, k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně 1.1.2003 Zrušená
!!! Tento výpis byl pořízen dne 8.12.2022 4:41:34 hod. prostřednictvím sítě internet a má pouze informativní hodnotu !!!

Znění právního předpisu č.5/2008 ke stažení