Právní předpisy statutárního města Plzně

Přehled právních předpisů

Zobrazení podle čísel

FILTR
hledat v textu předpisu
Zobrazeno 221-240 záznamů z 392
Číslo Název Účinnost od
2/2004 Vyhláška statutárního města Plzně č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství 1.3.2004
1/2004 Nařízení statutárního města Plzně č. 1/2004, o vymezených úsecích silnic II., III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, pro správní obvod obce s rozšířenou působností Plzeň 17.2.2004
12/2003 Vyhláška statutárního města Plzně č. 12/2003, kterou se mění vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 4/1991 o poplatku ze psů 1.1.2004
11/2003 Vyhláška statutárního města Plzně č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity 1.1.2004
10/2003 Nařízení statutárního města Plzně č. 10/2003, o tarifu Integrovaného dopravního systému na území města Plzně od 1. ledna 2004 1.1.2004
9/2003 Vyhláška statutárního města Plzně č. 9/2003, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/2002, k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně 13.11.2003
8/2003 Vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2003, o změnách a doplnění vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2001, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ 1.8.2003
7/2003 Vyhláška statutárního města Plzně č. 7/2003 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí v roce 2004 1.1.2004
6/2003 Nařízení statutárního města Plzně č. 6/2003, o stanovení maximálních cen za nucené odtahy silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením těchto vozidel na určených parkovištích na území města Plzně 1.7.2003
5/2003 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 9/1995, o závazných částech územního plánu města Plzně, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 9/1997, č. 55/1998, č. 10/2000, č. 4/2001, č. 2/2002, č. 4/2002, č. 8/2002 a č. 14/2002 15.1.2003
4/2003 Vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2003, o osvobození nemovitostí dotčených živelní pohromou od daně z nemovitostí 31.3.2003
3/2003 Nařízení statutárního města Plzně č. 3/2003, kterým se doplňuje Nařízení statutárního města Plzně č. 5/2001 o tarifu Integrovaného dopravního systému na území města Plzně od 1. ledna 2002 1.3.2003
2/2003 Vyhláška statutárního města Plzně č. 2/2003, o změně vyhlášky obce Malesice č. 2/2002 ze dne 24. června 2002 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 25.1.2003
1/2003 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou statutárního města Plzně č. 12/2002 1.1.2003
14/2002 Vyhláška statutárního města Plzně č. 14/2002, o změně vyhlášky č. 9/1995, o zázvazných částech Územního plánu města Plzně 15.1.2003
13/2002 Vyhláška statutárního města Plzně č. 13/2002, k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně 1.1.2003
12/2002 Vyhláška statutárního města Plzně č. 12/2002, o změnách a doplnění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města 1.1.2003
11/2002 Vyhláška statutárního města Plzně č. 11/2002, o vyhlášení dohody o připojení obcí Malesice a Lhota k statutárnímu městu Plzni a o působnosti některých vyhlášek připojovaných obcí 1.1.2003
10/2002 Vyhláška statutárního města Plzně č. 10/2002, o povinném hubení myší a potkanů ve městě Plzni 24.9.2002
9/2002 Nařízení statutárního města Plzně č. 9/2002, kterým se doplňuje Nařízení statutárního města Plzně č. 5/2001 o tarifu Integrovaného dopravního systému na území města Plzně od 1. ledna 2002 4.9.2002

Vysvětlivky
  • Vyhlášky, které jsou na červeně podbarvených řádcích, jsou zrušené.