Právní předpisy statutárního města Plzně

Přehled právních předpisů

Zobrazení podle předmětu úpravy

FILTR
Zobrazeno 1-20 záznamů z 73
Název
Nařízení č. 7/2021, o zrušení některých předpisů města vydaných v přenesené působnosti
Nařízení o omezení pochůzkového a zákazu podomního prodeje.
Nařízení statutárního města Plzně o vymezených úsecích silnic II., III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, pro správní obvod obce s rozšířenou působností Plzeň
Nařízení statutárního města Plzně o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Plzni
Nařízení statutárního města Plzně o tarifu integrovaného dopravního systému na území města
Nařízení statutárního města Plzně o vymezených úsecích místních komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí, na území města Plzně (údržba chodníků).
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň
Požární řád města Plzně, a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Statut města Plzně.
Vedení technické mapy obce
Vyhláška města Plzně o zřízení přírodní rezervace “Zábělá”
Vyhláška města Plzně o zřízení přírodní rezervace Kamenný rybník .
Vyhláška města Plzně o mimořádných opatřeních proti rozšiřování karanténní choroby bakteriální spály růžokvětých
Vyhláška města Plzně o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, obsluhy taxametru řidiči taxislužby (Zkoušky řidičů taxislužby)
Vyhláška města Plzně o zřízení přírodní památky "DOUBÍ".
Vyhláška města Plzně o zřízení přírodní památky „Čertova kazatelna“ .
Vyhláška města Plzně o zřízení přírodní památky Kopeckého pramen.
Vyhláška o diferencovaných sazbách nájemného z nebytových prostor.
Vyhláška o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce.

Vysvětlivky
  • Vyhlášky, které jsou na červeně podbarvených řádcích, jsou zrušené.