Právní předpisy statutárního města Plzně

Přehled právních předpisů

Zobrazení podle čísel

FILTR
hledat v textu předpisu
Zobrazeno 261-280 záznamů z 392
Číslo Název Účinnost od
8/2000 Vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2000, Požární poplachový plán okresu Plzeň-město. 21.9.2000
7/2000 Vyhláška statutárního města Plzně č. 7/2000, kterou se ruší některé starší obecně závazně vyhlášky v přenesené působnosti 28.8.2000
6/2000 Vyhláška Rady města Plzně č. 6/2000, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti . 1.1.2001
5/2000 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 5/2000, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území města Plzně za cenu sjednanou podle cenových předpisů (Parkovací řád). 30.6.2000
4/2000 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 4/2000, kterou se ruší vyhláška NVmP povolování a provádění prací na pozemních komunikacích města Plzně 1.7.2000
3/2000 Vyhláška Rady města Plzně č. 3/2000, o stanovení koeficientu růstu nájemného z bytů 1.5.2000
2/2000 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 2/2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Plzně č. 1/2000, o poplatku za užívání veřejného prostranství . 1.4.2000
1/2000 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 1/2000, kterou se vydává úplné znění vyhlášky města Plzně č. 37/97, o vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení”, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených vyhláškami města Plzně č. 51/98 a 8/99 27.1.2000
8/1999 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 8/1999, kterou se mění vyhláška města Plzně č. 37/97 a vyhláška města Plzně č. 51/98. 27.1.2000
7/1999 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 7/1999, Statut města Plzně . 1.1.2000
6/1999 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 6/1999, kterou se mění a doplňuje vyhláška Zastupitelstva města Plzně č.34/1993 spolu s vyhláškou Zastupitelstva města Plzně č.13/1995 – Statut města Plzně 9.9.1999
5/1999 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 5/1999, o doplnění vyhlášky města Plzně č. 26/1997, ve znění vyhlášky města Plzně č. 53/1998, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území města Plzně za cenu sjednanou podle cenových předpisů (Parkovací řád) 30.9.1999
4/1999 Vyhláška Rady města Plzně č. 4/1999, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 1.1.2000
3/1999 Vyhláška Rady města Plzně č. 3/99, o stanovení koeficientu růstu nájemného z bytů 15.5.1999
2/1999 Vyhláška Rady města Plzně č. 2/1999, o stanovení maximálních cen osobní taxislužby. 1.5.1999
1/1999 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 1/1999, o poplatku za užívání veřejného prostranství 1.3.1999
56/1998 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 56/1998 o závazných částech Územního plánu města Plzně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). 29.10.1998
55/1998 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 55/1998, o změnách a doplňcích obecně závazné vyhlášky č. 9/1995 ve znění vyhlášky č. 39/1997, o závazných částech Územního plánu města Plzně schválená usnesením č.204 ze dne 29.10.1998. 10.9.1998
54/1998 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 54/98, kterou se mění obecně závazná vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 16/1992 o zajištění čistoty a opatření ke zlepšení životního prostředí ve městě Plzni se změnami a doplňky provedenými vyhláškou Zastupitelstva města Plzně č. 1/1995 17.10.1998
53/1998 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 53/1998, o doplnění vyhlášky města Plzně č. 26/1997 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území města Plzně za cenu sjednanou podle cenových předpisů (parkovací řád) 13.10.1998

Vysvětlivky
  • Vyhlášky, které jsou na červeně podbarvených řádcích, jsou zrušené.