Domů
přihlásit

Právní předpisy statutárního města Plzně

Právní předpisy statutárního města Plzně

Zobrazení podle čísel

FILTR
hledat v textu předpisu
Zobrazeno 261-280 záznamů z 377
Číslo Název Účinnost od
1/1999 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 1/1999, o poplatku za užívání veřejného prostranství 1.3.1999
56/1998 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 56/1998 o závazných částech Územního plánu města Plzně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). 29.10.1998
55/1998 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 55/1998, o změnách a doplňcích obecně závazné vyhlášky č. 9/1995 ve znění vyhlášky č. 39/1997, o závazných částech Územního plánu města Plzně schválená usnesením č.204 ze dne 29.10.1998. 10.9.1998
54/1998 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 54/98, kterou se mění obecně závazná vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 16/1992 o zajištění čistoty a opatření ke zlepšení životního prostředí ve městě Plzni se změnami a doplňky provedenými vyhláškou Zastupitelstva města Plzně č. 1/1995 17.10.1998
53/1998 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 53/1998, o doplnění vyhlášky města Plzně č. 26/1997 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území města Plzně za cenu sjednanou podle cenových předpisů (parkovací řád) 13.10.1998
52/1998 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 52/1998, kterou se mění a doplňuje Vyhláška města Plzně č. 43/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 1.9.1998
51/1998 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 51/98, kterou se mění a doplňuje Vyhláška města Plzně č. 37/97 o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ 18.6.1998
50/1998 Vyhláška Rady města Plzně č. 50/1998, o zřízení přírodní památky „Čertova kazatelna“. 1.8.1998
49/1998 Vyhláška Rady města Plzně č. 49/1998, o zřízení přírodní památky "DOUBÍ". 1.7.1998
48/1998 Vyhláška Rady města Plzně č. 48/1998, o mimořádných opatřeních proti rozšiřování karanténní choroby bakteriální spály růžokvětých. 4.6.1998
47/1998 Vyhláška Rady města Plzně č. 47/1998, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí v roce 1999 . 1.1.1999
46/1998 Vyhláška Rady města Plzně č. 46/1998, o zřízení přírodní rezervace “Zábělá” . 20.6.1998
45/1998 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 45/1998, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 34/1993, Statut města Plzně, ve znění vyhlášky č. 22/1992 se změnami a doplňky provedenými vyhláškou č. 30/1993 a usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 111/1993. 3.6.1998
44/1998 Vyhláška Rady města Plzně č. 44/1998, o stanovení koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce. 15.5.1998
43/1998 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 43/1998, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. 1.5.1998
42/1998 Vyhláška Rady města Plzně č. 42/1998, o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, obsluhy taxametru řidiči taxislužby (Zkoušky řidičů taxislužby) . 1.4.1998
41/1998 Vyhláška Rady města Plzně č. 41/1998, o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Plzni (Údržba chodníků) 1.4.1998
40/1997 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 40/1997, kterou se mění a doplňuje vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 34/1993 - Statut města Plzně. 18.12.1997
39/1997 Vyhláška Zastupitelstva města Plzně č.39/1997, o změnách a doplňcích vyhlášky ZMP č. 9/1995 o závazných částech Územního plánu města Plzně schválená Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 234 ze dne 18.12.1997. 18.12.1997
38/1997 Vyhláška Rady města Plzně č. 38/1997, o vymezených úsecích místních komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí, na území města Plzně ve lhůtách stanovených vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 15.12.1997

Vysvětlivky
  • Vyhlášky, které jsou na červeně podbarvených řádcích, jsou zrušené.