Právní předpisy statutárního města Plzně

Přehled právních předpisů

Zobrazení podle předmětu úpravy

FILTR
Zobrazeno 41-60 záznamů z 73
Název
Vyhláška statutárního města Plzně, o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Lhota č. 1/1995 ze dne 2. srpna 1995, o výši příspěvků rodičů dětí nebo jiných zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.
Vyhláška Zastupitelstva města Plzně o rekreačních oblastech města,o ochraně životního prostředí v rekreační oblasti Bolevecké rybníky, v rekreační oblasti Košutecké jezírko a v rekreační oblasti České údolí.
Vyhláška Zastupitelstva města Plzně o zajištění čistoty a opatření ke zlepšení životního prostředí ve městě Plzni
Vyhláška Zastupitelstva města Plzně, kterou se zřizuje městská policie v Plzni
Vyhláška Zastupitelstva města Plzně, o uctění plzeňských událostí z 1. června 1953.
vyhláška zrušena Burzovní řád na území města Plzně.
vyhláška zrušena Nařízení o stanovení maximálních cen za nucené odtahy silničních vozidel a za služby parkovišť spojené se střežením těchto vozidel na určených parkovištích na území města Plzně.
vyhláška zrušena Řád krematoria a pohřebiště.
vyhláška zrušena Vyhláška města Plzně o vytvoření a použití účelových prostředků ”Fondu rozvoje bydlení”
vyhláška zrušena Vyhláška k zamezení nepovoleného prodeje a jiné činnosti na území Plzně.
vyhláška zrušena Vyhláška města Plzně o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
vyhláška zrušena Vyhláška města Plzně o stanovení maximálních cen osobní taxislužby
vyhláška zrušena Vyhláška NV města Plzně o odtahování vozidel, odstraňování autovraků a o stání vozidel při veřejných shromážděních, manifestacích a průvodech
vyhláška zrušena Vyhláška NV města Plzně o povolování a provádění výkopových prací na pozemních komunikacích města Plzně.
vyhláška zrušena Vyhláška o mimořádných opatřeních k ochraně chovů hospodářských zvířat před zavlečením velmi nebezpečných nákaz.
vyhláška zrušena Vyhláška o opatření ke snížení stavu zdivočelých holubů.
vyhláška zrušena Vyhláška o poplatku z reklamních zařízení.
vyhláška zrušena Vyhláška o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
vyhláška zrušena Vyhláška o povinném hubení myší a potkanů ve městě Plzni.
vyhláška zrušena Vyhláška o stanovení maximální výše nájemného v některých rodinných domech na území města.

Vysvětlivky
  • Vyhlášky, které jsou na červeně podbarvených řádcích, jsou zrušené.