Právní předpisy statutárního města Plzně

Přehled právních předpisů

Zobrazení podle předmětu úpravy

FILTR
Zobrazeno 21-40 záznamů z 73
Název
Vyhláška o některých povinnostech chovatelů zvířat.
Vyhláška o organizaci parkování na území města Plzně - Parkovací řád
Vyhláška o osvobození nemovitostí dotčených živelní pohromou od daně z nemovitosti.
Vyhláška o plošném pokrytí okresu Plzeň - město jednotkami požární ochrany.
Vyhláška o příspěvcích na změnu systému vytápění bytů.
Vyhláška o vymezení veřejných prostranství kde se zakazuje žebrání.
Vyhláška statutárního města Plzně k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje prostituce
Vyhláška statutárního města Plzně kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové a nebo jiné podobné hry
Vyhláška statutárního města Plzně o změně vyhlášky obce Malesice č. 2/2002 ze dne 24. června 2002
Vyhláška statutárního města Plzně k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně
Vyhláška statutárního města Plzně o místním poplatku z ubytovací kapacity
Vyhláška statutárního města Plzně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Vyhláška statutárního města Plzně o místním poplatku ze psů
Vyhláška statutárního města Plzně o některých povinnostech chovatelů psů.
Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení školských obvodů
Vyhláška statutárního města Plzně o závazné části regulačního plánu PLZEŇ, Malostranská
Vyhláška statutárního města Plzně o závazných částech regulačního plánu Plzeň - Zelený trojúhelník - jih
Vyhláška statutárního města Plzně, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně (Vyhláška o poplatku za odpad)
Vyhláška statutárního města Plzně, o ochraně městské zeleně

Vysvětlivky
  • Vyhlášky, které jsou na červeně podbarvených řádcích, jsou zrušené.