Právní předpisy statutárního města Plzně

Přehled právních předpisů

Zobrazení podle čísel

FILTR
hledat v textu předpisu
Zobrazeno 41-60 záznamů z 390
Číslo Název Účinnost od
3/2018 Vyhláška statutárního města Plzně č. 3/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2014, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2015, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně 1.6.2018
2/2018 Vyhláška statutárního města Plzně č. 2/2018, kterou mění vyhláška č. 5/2014 a kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ve znění vyhlášky č. 3/2015 . 1.4.2018
1/2018 Nařízení statutárního města Plzně č 1/2018 o změnách a doplnění nařízení č. 3/2016 o tarifu integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně ve znění nařízení 1/2017 a 3/2017. 28.3.2018
6/2017 Vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her 2.1.2018
5/2017 Vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2017 o změnách a doplnění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001 - statut města 1.1.2018
4/2017 Vyhláška statutárního města Plzeň č. 4/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 7/2004, 10/2005, 16/2005, 9/2006, 8/2010, 4/2011, 1/2012, 8/2012, 8/2013 a 6/2016. 1.1.2018
4/2017 Vyhláška statutárního města Plzeň č. 4/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 7/2004, 10/2005, 16/2005, 9/2006, 8/2010, 4/2011, 1/2012, 8/2012, 8/2013 a 6/2016. 1.1.2018
3/2017 Nařízení statutárního města Plzně o změnách a doplnění nařízení č. 3/2016 o tarifu integrované dopravy plzeňska na území města Plzně. 1.1.2018
2/2017 Vyhláška statutárního města Plzně o vedení technické mapy obce. 1.9.2017
1/2017 Nařízení statutárního města Plzně č. 1/2017 o změnách a doplnění nařízení č. 3/2016 - Tarif integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně 1.1.2018
7/2016 Vyhláška statutárního města Plzeň č. 7/2016 o stanovení školských obvodů MŠ zřizovaných statutárním městem Plzeň. 1.2.2017
6/2016 Vyhláška statutárního města Plzeň č.6/2016, kterou se mění vyhláška č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 5.1.2017
5/2016 Vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2016 o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/2001, Statut města 1.1.2017
4/2016 Vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2016 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věci v roce 2017. 1.1.2017
3/2016 Nařízení statutárního města Plzně č. 3/2016 o tarifu integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně. 1.1.2017
2/2016 Nařízení statutárního města Plzně č. 2/2016 o změnách a doplnění nařízení statutárního města Plzně č. 7/2015 o tarifu Integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně. 1.7.2016
1/2016 Vyhláška statutárního města Plzně č. 1/2016, kterou se mění vyhláška č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně, ve znění vyhlášek č. 9/2003 a č. 5/2008. 7.5.2016
10/2015 Vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška 10/2006, o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje žebrání. 1.1.2016
9/2015 Vyhláška statutárního města Plzně č. 9/2015 o změnách a doplnění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001 STATUT MĚSTA. 1.1.2016
8/2015 Nařízení statutárního města Plzně č. 8/2015 o změně nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) 29.12.2015

Vysvětlivky
  • Vyhlášky, které jsou na červeně podbarvených řádcích, jsou zrušené.