Právní předpisy statutárního města Plzně

Přehled právních předpisů

Zobrazení podle čísel

FILTR
hledat v textu předpisu
Zobrazeno 61-80 záznamů z 399
Číslo Název Účinnost od
6/2016 Vyhláška statutárního města Plzeň č.6/2016, kterou se mění vyhláška č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 5.1.2017
5/2016 Vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2016 o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/2001, Statut města 1.1.2017
4/2016 Vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2016 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věci v roce 2017. 1.1.2017
3/2016 Nařízení statutárního města Plzně č. 3/2016 o tarifu integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně. 1.1.2017
2/2016 Nařízení statutárního města Plzně č. 2/2016 o změnách a doplnění nařízení statutárního města Plzně č. 7/2015 o tarifu Integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně. 1.7.2016
1/2016 Vyhláška statutárního města Plzně č. 1/2016, kterou se mění vyhláška č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně, ve znění vyhlášek č. 9/2003 a č. 5/2008. 7.5.2016
10/2015 Vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška 10/2006, o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje žebrání. 1.1.2016
9/2015 Vyhláška statutárního města Plzně č. 9/2015 o změnách a doplnění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001 STATUT MĚSTA. 1.1.2016
8/2015 Nařízení statutárního města Plzně č. 8/2015 o změně nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) 29.12.2015
7/2015 Nařízení statutárního města Plzně č. 7/2015 o tarifu Integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně. 1.1.2016
6/2015 Nařízení statutárního města Plzně č. 6/2015 o vymezených úsecích místních komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí na území města Plzně. 30.7.2015
5/2015 Vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2016. 1.1.2016
4/2015 Vyhláška statutárního města Plzně 4/2015 o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/2001 Statut města 1.9.2015
3/2015 Vyhláška statutárního města Plzně č. 3/2015 kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 1.9.2015
2/2015 Vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzeň č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně. 1.9.2015
1/2015 Vyhláška statutárního města Plzně o změnách vyhlášky 15/1992, kterou se zřizuje městská policie. 1.4.2015
7/2014 Vyhláška statutárního města Plzně č. 7/2014 o změnách a doplnění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001 - Statut města . 1.1.2015
6/2014 Vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2014 o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2005, o stanovení školských obvodů . 1.10.2014
5/2014 Vyhláška statutárního města Plzně č. 5 / 2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 1.9.2015
4/2014 Vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně (Vyhláška o poplatku za odpad). 1.9.2015

Vysvětlivky
  • Vyhlášky, které jsou na červeně podbarvených řádcích, jsou zrušené.