Právní předpisy statutárního města Plzně

Přehled právních předpisů

Zobrazení podle čísel

FILTR
hledat v textu předpisu
Zobrazeno 61-80 záznamů z 392
Číslo Název Účinnost od
9/2015 Vyhláška statutárního města Plzně č. 9/2015 o změnách a doplnění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001 STATUT MĚSTA. 1.1.2016
8/2015 Nařízení statutárního města Plzně č. 8/2015 o změně nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) 29.12.2015
7/2015 Nařízení statutárního města Plzně č. 7/2015 o tarifu Integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně. 1.1.2016
6/2015 Nařízení statutárního města Plzně č. 6/2015 o vymezených úsecích místních komunikací, na nichž se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí na území města Plzně. 30.7.2015
5/2015 Vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2016. 1.1.2016
4/2015 Vyhláška statutárního města Plzně 4/2015 o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/2001 Statut města 1.9.2015
3/2015 Vyhláška statutárního města Plzně č. 3/2015 kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 1.9.2015
2/2015 Vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzeň č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně. 1.9.2015
1/2015 Vyhláška statutárního města Plzně o změnách vyhlášky 15/1992, kterou se zřizuje městská policie. 1.4.2015
7/2014 Vyhláška statutárního města Plzně č. 7/2014 o změnách a doplnění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001 - Statut města . 1.1.2015
6/2014 Vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2014 o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2005, o stanovení školských obvodů . 1.10.2014
5/2014 Vyhláška statutárního města Plzně č. 5 / 2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 1.9.2015
4/2014 Vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně (Vyhláška o poplatku za odpad). 1.9.2015
3/2014 Vyhláška statutárního města Plzně č. 3/2014 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2015 1.1.2015
2/2014 Vyhláška statutárního města Plzně č.2/2014, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2012 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové anebo jiné podobné hry. 21.5.2014
1/2014 Vyhláška statutárního města Plzně č.1/2014, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2012 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové anebo jiné podobné hry. 21.5.2014
14/2013 Vyhláška statutárního města Plzně č. 14/2013, Požární řád města Plzně, a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 20.12.2013
13/2013 Vyhláška statutárního města Plzně č. 13/2013,o prokazování znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele (Zkoušky řidičů taxislužby) 7.1.2014
12/2013 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010, 14/2011, 9/2012, 3/2013 a 11/2013. 1.1.2014
11/2013 Vyhláška statutárního města Plzně č. 11/2013 o změnách a doplnění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města . 1.1.2014

Vysvětlivky
  • Vyhlášky, které jsou na červeně podbarvených řádcích, jsou zrušené.